Pornoindustrien får sin Blu-ray-debut

HD-porno kommer til Blu-ray. Mange pornoutgivere bruker utelukkende HD DVD-høydefinisjonsformatet, men LFP Video Group har sagt at de vil samarbeide med New Media Adult Entertainment for å gi ut den første Blu-ray-pornofilmen